فروشنده کتاب

نام و نام خانوادگی : عباس خواجه پیری

تلفن همراه : ۰۰۹۸۹۱۲۱۰۸۱۷۶۴ – تلفن ثابت : ۰۲۱۲۶۱۳۸۰۶۸ – اینستاگرام : @asaresabzpub واتس اپ : Asaresabzpub تلگرام : Asaresabzpub@ آدرس ایمیل : Asaresabzpub.ir

ویراستار- مترجم

نام و نام خانوادگی : مهدی حبیب الهی 

تلفن همراه : ۰۹۳۶۰۹۳۶۸۸۸ تلفن ثابت : ۰۲۱۸۸۵۰۱۸۷۷ اینستاگرام : واتس اپ : 09360936888 تلگرام : habibelahi@gmail.com آدرس ایمیل : habibelahi@gmail.com

مهارت : ویراستار – مترجم – نویسنده – فروشنده کتاب

ویراستار – صفحه آرا

نام و نام خانوادگی : شعبانعلی کوهستانی

تلفن همراه : ۰۹۱۲۱۵۹۴۷۵۴ تلفن ثابت : ۰۲۱۶۶۹۲۸۰۲۶ اینستاگرام : sinapub واتس اپ : 09305802342 تلگرام : @andishe_mandegar_admin آدرس ایمیل : noavaran86@gmail.com

مهارت : ویراستار – مترجم – گرافیست و طراحی – صفحه آرا – تایپیست – نویسنده – تهیه کننده کتاب صوتی – تهیه کننده تیزر تبلیغاتی – فروشنده کتاب

نویسنده – ویراستار

نام و نام خانوادگی : نیره وهابپور

تلفن همراه : ۰۹۱۲۳۴۷۷۰۸۷ تلفن ثابت : ۰۲۱۶۶۵۷۴۰۴۳ اینستاگرام : @Avinaghalam

واتس اپ : 09385005380 تلگرام : @Avina_GHALAM آدرس ایمیل : Avinaghalam96@gmail.com

مهارت : ویراستار – گرافیست و طراحی – صفحه آرا – تایپیست – نویسنده

گرافیست – صفحه آرا

نام و نام خانوادگی : فاطمه مقدس

تلفن همراه : ۰۰۹۸۹۱۲۲۱۱۷۷۴۳ – تلفن ثابت : اینستاگرام : sepand._ واتس اپ :

آدرس ایمیل : moghaddasfatemeh@gmail.com

مهارت : گرافیست و طراحی – صفحه آرا

نویسنده – مترجم

نام و نام خانوادگی : ندا احمدی

تلفن همراه : ۰۰۹۸۹۱۲۸۰۵۷۵۸۰ تلفن ثابت : اینستاگرام : ahmadi_neda واتس اپ : 09128057580  آدرس ایمیل : ahmadi_neda@ymail.com

مهارت : مترجم – نویسنده – کتاب یاب متون غیر فارسی

تایپیست – نویسنده

نام و نام خانوادگی : احد سوار

تلفن همراه : ۰۹۱۴۸۴۴۸۶۹۷ تلفن ثابت : ۰۴۱۳۵۴۵۳۵۴۷ آدرس ایمیل : Ahad.nouri@yahoo.con

مهارت : تایپیست – نویسنده

ویراستار – نویسنده

نام و نام خانوادگی : زینب روزگاری

تلفن همراه : ۰۹۱۴۴۰۰۷۲۹۱ تلفن ثابت : ۰۴۱۳۵۴۴۱۳۹۸ آدرس ایمیل : zenabrozgari@yahoo.com

مهارت : ویراستار – نویسنده

نویسنده

نام و نام خانوادگی : زهرا سوار

تلفن همراه : ۰۹۱۴۴۹۳۶۲۷۶ تلفن ثابت : ۰۴۱۳۵۴۴۱۳۹۸ آدرس ایمیل : zahrasavar@vatanmail.ir

مهارت : نویسنده

نویسنده

نام و نام خانوادگی : علی سوار

تلفن همراه : ۰۹۳۶۴۳۰۶۴۲۶ تلفن ثابت : ۰۴۱۳۵۴۴۱۳۹۸آدرس ایمیل : ali_savar1387@yahoo.com

مهارت : نویسنده

ویراستار – گرافیست

نام و نام خانوادگی : مجید سوار

تلفن همراه : ۰۹۱۴۴۹۳۶۲۷۶ تلفن ثابت : ۰۴۱۳۵۴۴۱۳۹۸ آدرس ایمیل : savar.majid@yahoo.com

مهارت : ویراستار – گرافیست و طراحی – صفحه آرا – تایپیست – نویسنده – فروشنده کتاب

تصویرگر

نام و نام خانوادگی : زهرا ابراهیم مروستی

تلفن همراه : ۰۹۱۹۴۴۱۲۰۴۳ تلفن ثابت : ۰۲۱۴۴۸۲۰۳۷۰ اینستاگرام : zahra.marvasti1

واتس اپ : 09194412043 آدرس ایمیل : zahramrvst@gmail.com

مهارت : تصویرگر

گرافیست – صفحه آرا

نام و نام خانوادگی : طیبه محبوبی نژاد

تلفن همراه : ۰۰۹۸۹۱۹۵۲۱۳۰۶۸ آدرس ایمیل : Tmahboubi.1987@gmail.com

مهارت : گرافیست و طراحی – صفحه آرا

نویسنده – چاپخانه – بازاریاب

نام و نام خانوادگی : محمدباقرحسنوند

تلفن همراه : ۰۹۱۶۹۸۰۴۲۷۵ تلفن ثابت : ۰۶۶۳۳۲۵۲۵۴۶ اینستاگرام : mohammad.hasanvand64

ویراستار – نویسنده

نام و نام خانوادگی : نرگس فروتن

تلفن همراه : ۰۹۱۶۹۲۴۵۱۸۵ تلفن ثابت : ۰۶۱۳۴۴۸۱۷۵۴ واتس اپ : ۰۹۱۶۹۲۴۵۱۸۵